Skip to content

บล๊อกแก้ว

This blog post has been optimized using Keyword Winner

ขนาด 190x190x80 มิลลิเมตร หรือบล็อกแก้วขนาดความหนา 3 นิ้ว
เหมาะสำหรับงานก่อสร้างบ้านหรืออาคารทั่วไป สามารถใช้ตกแต่งได้ทุกบริเวณและรูปแบบการตกแต่งที่ต้องการ โดยเฉพาะในบริเวณที่ต้องการแสงสว่างจากธรรมชาติ และสามารถใช้ตกแต่งประยุกต์ร่วมกับวัสดุก่อสร้างผนังชนิดอื่นได้อย่างลงตัว

ขนาด 190x190x100 มิลลิเมตร หรือบล็อกแก้วขนาดความหนา 4 นิ้ว
เหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ หรือโครงสร้างภายนอกอาคารที่ต้องการความแข็งแกร่งสูง ให้ความสวยงาม แข็งแรง และมีความหนาเสมอกับผนังปูน