Skip to content

ตาข่ายสี่เหลี่ยม

This blog post has been optimized using Keyword Winner

รายละเอียดและราคาตาข่ายสี่เหลี่ยมแต่ละชนิด…รวมทั้งการสั่งซื้อ   ….กรุณาสอบถามได้ที่…นครสวรรค์เต็กเซ่งฮง 056222600 056221754 056275838 056277855 0873061705 0864490965 0819534610 0813796150 0818889335 หลัง 17.00 น 0816431862 0819739002 0815325109 0819534949 0815322727 Fax 056275839 Line Id:TEK2557

 

ตาข่ายสี่เหลี่ยม มีขนาเความกว้าง 3และ 4 ฟุต
ความยาว 25 และ30 เมตร มีช่องตา หลายขนาด
ตั้งแต่ 1/4-2″ การนำไปใช้งาน เช่น
•ใช้ในงานเกษตรกรรม
•ใช้ในงานก่อสร้างต่างๆ เช่น ใช้ในงานฉาบผนัง ฯลฯ
•ใช้ในการปิดกันนกเข้าในอาคาร
•ใช้ทำกรงสัตว์
•ใช้ล้อมสวนดอกไม้

 

 

 

 

 
Free counter and web stats